مرگ، برای شما هم یک اتفاق مرموز و مبهم است؟ از آن اتفاق‌های خیلی دور خیلی نزدیک و قریب و بعیدی که می‌دانیم بالاخره یک روز درِ خانه ما را هم می‌زند، اما خوش داریم که در دودوتا چهارتای روزانه‌مان دخالتش ندهم؟ شما هم مثل من تا اسم مرگ را می‌شنوید یاد بار و بندیل و سفر و این حرف‌ها می‌افتید؟ آخر تقصیر ما چیست که تا حرف مرگ می‌شود، از کتاب دینی دوران راهنمایی تا همین گوگل خودمان، صحبت از توشه و لوازم سفر می‌کنند؟ علی ایحال، برای دانستن چند و چون جریانی که شبیه به آش کشک خاله است و انگار که راه دررویی هم از آن نیست، چاره‌ای نداریم جز چرخیدن و سرک کشیدن به روایات و تجربیات این و آن، تا شاید حساب کار کمی دستمان بیاید و بدانیم که با خودمان چند چندیم. خوب است در این عصرِ اوردوز کرده از اطلاعات، دمی را در گوشه عزلت به مرگ، به دنیایی که هچ فیلم و تصویری، حتی با کیفیت پایین، از آن وجود ندارد فکر کنیم. حالا البته این‌طورها هم نیست که دستمان خالی خالی باشد؛ این‌بار هم مثل همیشه کتاب‌ها به کمکمان آمده‌اند تا شاید ذره‌ای از مختصات این دنیای مرموز، برایمان شکافته شود.
تابه‌حال از Near Death Experience یا NDE چیزی شنیده‌اید؟ حالا به اجنبی بودن عبارت نگاه نکنید؛ همان تجربه پس از مرگ خودمان است که در دنیا، آن را با این اصطلاح می‌شناسند. بله! گفتم دنیا…! و همین سه کلمه‌ مرموز کافی است تا چندین دانشمند و پژوهشگر در اقصی نقاط جهان، ساعت‌ها وقتشان را صرف بررسی چند و چون این ماجرا کنند. درباره واقعی، خیالی، رؤیا یا توهم بودن‌ این تجربیات هم حرف بسیار است و در این میان باید اعتراف کنیم که دانای کل، فقط خداست و اوست که از صحت یا میزان اغراق نهفته در ماجرا باخبر است؛ اما، برای مایی که دستمان از همه جا کوتاه است، خواندن این تجربیات حکم غنیمتی را دارد که بدانیم «هستی» پیچیده‌تر از آن است که حتی فکرش را می‌کنیم؛ از این رو شنودِ قصه یک مأمور امنیتی که در روایتی مستند و راستی‌آزمایی شده از تجربه ورود و خروج چندباره روح به جسمش می‌گوید، مجابمان می‌کند تا کمی آهسته‌تر حول «خود» بچرخیم و بدانیم «حقیقت» همیشه آن چیزی نیست که چشم و قلب زمینی‌مان می‌بیند و حس می‌کند. البته ما بازهم نفهمیدیم که چرا فرم مکتوب چنین تجربیاتی، با سر و شکل نگارشی کج و معوج راه بازار می‌شوند.
زهرا صالحی، قفسه کتاب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.