مشاهده همه 19 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 40 60 120

روایت تفکر، فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون؛ دوره پنج‌جلدی

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب شبکه‌های خشم و امید

۴۹۸,۰۰۰ ریال

قدرت ارتباطات

۶۰۰,۰۰۰ ریال

فئودالیسم اطلاعات؛ چه کسی پیروز اقتصاد دانش است

۹۳۰,۰۰۰ ریال

عصر جدید: خوانشی از مفاهیم و راهبردهای بیانیه گام دوم

۰ ریال

اینترنت با مغز ما چه می‌کند؟

۵۴۰,۰۰۰ ریال

نیایش چرنوبیل (رویداد نامه‌ی آینده)

۵۰۰,۰۰۰ ریال

باورهای عامیانه مردم ایران

۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

روزی روزگاری فوتبال

۸۰۰,۰۰۰ ریال

دیوانه های فوتبال

۴۹۰,۰۰۰ ریال

فوتبال علیه دشمن

۷۴۰,۰۰۰ ریال

کالیبان و ساحره

۶۰۰,۰۰۰ ریال

پسری روی سکوها

۶۰۰,۰۰۰ ریال

عقاید و رسوم مردم خراسان

۸۰۰,۰۰۰ ریال

تا پایان زمان

۶۰۰,۰۰۰ ریال

مدیریت پروژه طراحی و اجرای راهبردی

۷۵۰,۰۰۰ ریال

آشوب ازلی عشق (بررسی ماهیت عشق در جامعه مدرن)

۵۳۰,۰۰۰ ریال

انسان خانه به دوش واکاوی شکل گیری تمدن ها و آینده جهان

۰ ریال

من یک شورشی هستم

۰ ریال