می‌توانید جدیدترین کتاب‌های «مکتب حاج قاسم» را با 20 درصد تخفیف به‌صورت بسته ویژه خریداری کنید.

با خرید بسته سه کتاب، تخفیف را در خریدهای تعداد بالاتر هر کتاب هم داشته باشید.