آقا/خانم ، خوشحالیم که می‌خواهید با ما همکاری داشته باشید. برای ارتباط‌گیری مناسب با شما نیاز داریم تا به و شما به امانت دسترسی داشته باشیم.

  اول به ما بگویید در چه زمینه‌ای با ما همکاری می‌کنید:

  برای مهم است که تیپ شخصیتی و رفتاری شما چگونه است. لطفاً نتیجه تست شخصیت‌شناسی (MBDI) خود را برای ما بنویسد: در صورت نیاز به انجام تست از این نشانی استفاده کنید.

  برای ما مهم است که شما در اینستاگرام فعالیت کنید، البته این همه موضوع نیست؛ لطفاً آیدی اینستاگرام خودتان را بفرمایید:

  از نظر شما 5 ناشر بزرگ و حرفه‌ای کشور کدام ناشران هستند:

  و دوست داریم بدانیم از نظر شما 5 کتابفروشی حرفه‌ای کدام کتابفروشی‌ها هستند:

  توانایی‌های شما برای ما مهم است، البته در طول همکاری آموزش پیوسته خواهیم داشت، اما مهم است بدانیم از بین مهارت‌های زیر کدام را به صورت متوسط بلد هستید:

  می‌توانید فایل رزومه خودتان را هم برای ما بفرستید. تنظیم رزومه نشان‌دهنده حرفه‌ای بودن شما است:

  ممکن است بخواهید درباره خودتان چیزی به ما بگویید، با خوشجالی مشتاق شنیدن هستیم: